Bestuur TC WW

Oktober 2023

Bestuurswissel: De nieuwe penningmeester stelt zich voor

Ik ben Menno van Boven en woon inmiddels 21 jaar in het Benoordenhout. Onze dochter Myrthe heeft het nest verlaten en woont/studeert in A'dam. Onze zoon Vincent doet dit jaar eindexamen.
Ik tennis samen met mijn vriendin Arina met heel veel plezier op de TC WW. Ik kan niet zeggen dan ik een enorm tennistalent heb. Toch merk ik dat met de vele tennislessen mijn niveau gestaag omhoog kruipt!
Ik heb me als vrijwilliger aangemeld nadat Wim Groeneveld mij introduceerde bij Erik Nuijten. Gezien mijn lange ervaring in de financiële sector, ligt een rol als penningmeester voor de hand. Afgelopen ALV ben ik in deze rol benoemd. Ik heb erg veel zin om me in te zetten voor de club en de financiën goed te bewaken voor jullie.
Tot ziens op onze mooie club!!
 
 
                       Menno van Boven, penningmeester sinds oktober 2023

eric-robert

Links Eric Nuijten, Rechts Robert van der Meer

okke

Okke Zijsling

 

Juli 2023
Tekst en foto's: Vanessa Monfils

Clubgevoel is het allerbelangrijkste

Tennisclub de WW koos in januari 2023 een nieuw bestuur. Eric Nuijten (voorzitter), Robert van de Meer (secretaris) en Okke Zijsling (penningmeester) zijn sindsdien hard aan de slag gegaan. Ze willen vooral het clubgevoel weer terugbrengen.

 

Wat zijn jullie plannen?

‘We zijn al gestart’, vertelt Eric. ‘We zijn nu in gesprek met een nieuwe tennisschool. We willen graag een tennisschool die zich richt op verschillende soorten tennissers. Je hebt de recreatieve tennisser, die het liefst een keer per week een dubbel speelt. Die kiest voor een vertrouwde leraar waar hij een band mee heeft. Maar we zien ook de (jonge) volwassenen die graag sportieve wedstrijden willen spelen, die meedoen met open toernooien en daarvoor uitdagender les willen krijgen. Ook moet de school aantrekkelijk zijn voor de jeugd, en dan kun je misschien ook meer aan talentontwikkeling doen. En wat te denken van lessen speciaal voor competitieteams. De tennisschool moet dus een breed opleidingspalet hebben. En een goede tennisschool zorgt daarnaast ook voor meer ledenaanwas’. 

Geen groeispurt

Een doorgroei naar 400 leden zou mooi zijn, stelt Eric. ‘Er zijn nu zo’n 250 leden en 60 jeugdleden. De club moet niet te groot worden, maar groei heeft zijn voordelen. Het voordeel van meer leden is dat de vereniging meer vorm krijgt’. En met die vorm bedoelt hij dat er straks meer mensen zijn die ook interesse hebben om iets voor de club te doen. Zoals meehelpen met het clubtoernooi, een ladder-competitie organiseren, of die bijvoorbeeld de competitieleiding willen doen. Een gezellige, iets grotere sportieve club. Dat is waar Eric en zijn bestuur naar toe willen. ‘We hebben nu een mooie clubavond en fijne horeca, maar er kan meer gebeuren op sportief en sociaal gebied. Dat geeft wat meer reuring’. 

Wat doen we met padel?

Bij het park WW zal ook padel komen. De hal zal daar nu eerst voor omgebouwd worden. Het bestuur denkt dat padel en tennis goed samen kunnen gaan. Maar het is ook een avontuur. Het zou jammer zijn als het elkaar in de weg gaat zitten. ‘Hoe mixen we beide sporten op een park? Het zijn wellicht verschillende culturen, maar of je nou padel of tennist, als je samen voor sportiviteit gaat en het gezellig hebt, dan maakt dat niet uit’ denkt Eric. Het bestuur zal in ieder geval in gesprek gaan met Peakz, de padelaanbieder, omdat we een goede samenwerking tussen alle partijen nastreven. De parkeigenaar Robert Klein zal ook aanschuiven. 

Hoe is het zo gekomen dat jij voorzitter bent geworden?

‘Op een gegeven moment moet je gewoon ja zeggen. Toen de positie vrij kwam heb ik eerst bij mijn oudste broer navraag gedaan. Hij heeft een brede bestuurlijke ervaring bij sportclubs. Ja, zo gaat het vaak in mijn familie’ glimlacht Eric. ‘Mijn broer was positief en daarna polste ik wat leden en oud-bestuursleden. Toen besloot ik dat ik het wel wilde doen en ik heb me aangemeld bij Okke en Robert. Ons gesprek was positief en ook kenden we elkaar goed. Dat gaf de doorslag’.
Maar ook heeft Eric er nu iets meer de tijd voor, en daarnaast doet hij zo ook zelf wat hij de club toewenst: wat meer collectivisme. ‘Je weet wel, iets met elkaar willen doen en daar ook verantwoording voor nemen. Een ledenvereniging is van en voor de leden. Je hebt de leden, een bestuur, een tennispark en een eigenaar, plus horeca. Maar zonder de energie van de leden en alle partijen krijgt de vereniging geen vorm’. 
Zelf tennist Eric natuurlijk ook. Hij is op zijn 26e begonnen met tennis bij Thor de Bataaf, en lid van TC WW sinds 2012. Daarvoor deed hij aan volleybal en voetbal. Hij houdt vooral van balsporten, van golf tot biljart. ‘Teamsporten vind ik leuk vanwege de tactiek, strategie en samenwerking die erbij komen kijken. Maar elk spel met een balletje vind ik gewoon leuk. En het bijkomende voordeel van tennis is dat je het individueel en ook in teamverband kan spelen’. 

De nieuwe plannen

In de kern gaat het er dus om dat de vereniging een gezellig club is waar iedereen zich thuis voelt. De drie mannen hebben allereerst gekeken naar wat de club nu heeft (de faciliteiten), en wat beter kan (gezien de doelen van de club). Deze fase is nu afgerond en zij doen hier graag verslag van in de volgende ALV. Rond 1 oktober presenteren ze ook hun nieuwe en weer verdergaande plannen in deze ledenvergadering.  Zo hopen ze de club steeds meer aantrekkelijk te maken voor alle leeftijden en alle speelsterktes. Iedereen is welkom!  
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 70 324 6910

Park WW

Van Hogenhoucklaan 35
2596 TA Den Haag