“TC WW jeugd samen de baan weer op-protocol”

28 april 2020

“TC WW jeugd samen de baan weer op-protocol”

WW heeft het protocol van NOC*NSF en de verschillende richtlijnen van de KNLTB voor verenigingen, parken en trainers verwerkt in het “TC WW jeugd samen de baan weer op-protocol” om onze jeugd op een zo veilig mogelijke manier weer te kunnen laten tennissen is onderstaand gefaseerd implementatieplan opgesteld.

Algemeen geldt dat:
● Clubhuis en kleedkamers zijn gesloten; 

● Als het park open is, is er een coördinator zichtbaar en herkenbaar aanwezig;

● Geen ouders/begeleiders op de club en ook niet langs de openbare weg;

● Desinfectievoorzieningen en EHBO-materialen zijn voorhanden op de club; 

● Eenrichtingsverkeer op de club; ingang via hoofdingang aan de van Hogenhoucklaan via baan 9 en via baan 5 weer naar de uitgang; 

● De trainers begeleiden de kinderen bij in- en uitgang.

Fase 1

Vanaf maandag 4 mei wordt het park gecontroleerd opengesteld voor WW jeugdleden (tussen 6-18 jaar) voor in eerste instantie tennislessen. Er wordt lesgegeven door de tennisleraren. Lessen zijn over het algemeen op ma-di-do-vr van 10.00-19.00 uur en woensdag van 13.00-19.00 uur en zaterdag van 12.00 – 17.00 uur.

Om alles goed te reguleren zijn onderstaande afspraken van kracht:
● Trainer is coördinator en heeft de regie; 

● Groepen t/m 12 jaar maximaal 6 kinderen per baan en t/m 18 jaar maximaal 4 kinderen per baan met 1,5 meter afstand; 

● Lessen duren 50 minuten,10 minuten wisseltijd;  NB: alleen jeugdleden die les hebben, kunnen naar het park komen.

Wat kan in Fase 1 nog niet:
●        Vrij spelen; 
●        Spelen op het muurtje; 
●        Onaangekondigd komen buurten op het park; 
●        Gebruik maken van clubhuis/kleedkamers
(NB: de WC is alleen onder toezicht van een coördinator toegankelijk). 

Fase 2
Vanaf maandag 11 mei kan op weekdagen op vaste momenten (tussen 10:00 – 19.00 uur) in de week vrij gespeeld worden en wellicht kunnen onderlinge wedstrijden worden gespeeld.


Kinderen en jongeren die geen lid zijn van een vereniging zijn vanaf dan ook welkom op de WW voor een proefles nog steeds zijn alle leeftijdsgroepen fase 1 van toepassing (proeflessen aan te vragen bij leraren).

Om alles goed te reguleren zijn onderstaande afspraken van kracht:
● Vrij spelen op van tevoren vastgestelde dagdelen van de week onder toeziend oog van een toezichthouder (een ouder van het vrij spelende kind); 

● Jeugd t/m 12 jaar met maximaal 4 per baan; 

● Jeugd 13 t/m 18 jaar met maximaal 2 per baan;

Details over het vrij spelen worden gecommuniceerd na de evaluatie van de opstart van de lessen en in overleg met de tennisleraren. Corona-coördinator 

Op WW is een corona-coördinator aangesteld: Martin Verkerk Mail: [email protected]

Logistiek en afspraken
● Ouders worden benaderd als vrijwilliger, er komt een schema per dagdeel wie als coördinator aanwezig en verantwoordelijk is.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via [email protected] onder vermelding van beschikbaarheid tijdens week- en weekenddagen en contactgegevens; Belangrijk: als er op bepaalde momenten geen coördinatoren beschikbaar zijn, kan er NIET vrij gespeeld worden. Wij doen daarom een dringend beroep op ouders om zich hiervoor beschikbaar te stellen;

● Ouders worden dringend verzocht aan de corona-coördinator te melden als hun kind corona-verschijnselen vertoont;

● Voor vrij spelen kun je je één dag van te voren aanmelden via mail naar Martin Verkerk via bovengenoemd email adres. De indeling wordt gedaan in tijdsblokken. Pas na bevestiging kan er getennist worden. Planning wordt einde dag per mail verstuurd.
NB: we maken tot nader order geen gebruik van het afhangsysteem in het clubhuis; 

● Leraren dragen handschoenen en de tennisballen worden om de dag gebruikt; 

● Leraren zijn betrokken en hebben een superviserende rol;

● Leraren en vrijwilligers slepen de banen na gebruik.

Communicatie
● Vrijwilligers worden geïnstrueerd over het protocol;

● Alle leden worden regelmatig geïnformeerd middels nieuwsbrief en website; 

● Ouders van de WW jeugd worden door de trainers per mail geïnformeerd over lessen en protocol; 

● Er hangen A4-tjes met protocol/afspraken zichtbaar op het hek bij de ingang en bij het clubhuis;

● Kinderen en jongeren t/m 18 jaar die geen lid zijn van een vereniging kunnen WW benaderen via onze website www.tennisclubww.nl of via [email protected]  

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 70 324 6910

Park WW

Van Hogenhoucklaan 35
2596 TA Den Haag