Statuten

TCWW is een officiële vereniging en staat als zodanig ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (inschrijfnummer: 56019483). Daar zijn ook de Statuten gedeponeerd.

U kunt de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van TCWW ook hier inkijken: klik op onderstaande links om de documenten te downloaden:

 

Statuten

 

Statuten van TCWW

 

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement van TCWW