Lid worden

Lidmaatschap

Tennisclub WW telt verschillende lidmaatschappen, met verschillende tarieven. De een speelt immers geregeld en vooral in het weekend, de ander heeft meer tijd op doordeweekse dagen. De jongste leden (aspiranten) betalen een relatief lage contributie: zij kunnen in de meeste gevallen nog niet zelfstandig naar het tennispark komen, spelen derhalve relatief weinig en hebben veelal ook kosten voor tennislessen. De oudere jeugd, vanaf 12 jaar, betaalt iets meer. Deze kinderen maken vaker gebruik van de tennisbanen en nemen in veel gevallen ook deel aan de competitie.

De verschillende lidmaatschappen zijn.

  • Senior (18 jaar en ouder, geen student): je kan alle dagen op het park terecht.
  • Senior - daglid: je speelt alleen op doordeweekse dagen tussen 09.00 en 18.00 uur.
  • Student (ouder dan 17 jaar): je kan onder dezelfde voorwaarden spelen als een seniorlid, doch geniet je een aanzienlijke reductie op de contributie.
  • Junior (12 tot en met 17 jaar): hiervoor hebben we een speciaal en aantrekkelijk junior-lidmaatschap. 
  • Aspirant  (jonger dan 12 jaar): dan kom je in aanmerking voor het speciale aspirant-lidmaatschap.

Gezinskorting

Families met twee of meer leden kunnen aanspraak maken op een structurele gezinskorting van 10% op de contributiegelden. Deze korting geldt vanaf het 2e TCWW-lid van een gezin. U hoeft hiervoor niets extra’s te doen: de gezinskorting wordt automatisch berekend in de jaarlijkse contributienota’s. Voorwaarde is wel dat alle leden van het gezin schriftelijk zijn aangemeld, daaronder in ieder geval één senior-lid, en dat de gezinsleden (permanent of overwegend) op hetzelfde huisadres wonen.

Aanmelden

Dit kan door het aanmeldformulier te downloaden, in te vullen en ondertekend terug te sturen naar de ledenadministratie.

Nieuwe leden verzoeken we vriendelijk ook een pasfoto mee te sturen, vergeet niet op de achterzijde van de pasfoto uw naam te zetten! 

Ledenadministratie

TC WW
Van Hogenhoucklaan 35
2596 TA Den Haag
Tel: 070 - 324 69 10
E-mail: ledenadministratie@tennisclubww.nl

Contributiebetaling

Het contributiejaar is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Contributiebetaling gaat per digitale factuur. Alle contributies voor een verenigingsjaar dienen vóór 1 april van desbetreffend jaar betaald te zijn.

Een lid is pas speelgerechtigd na ontvangst van de contributie.

Het grootste deel van eenieders contributie wordt afgedragen aan Park WW, voor het bespelen van de banen en het gebruik maken van alle faciliteiten. Een deel van de contributie is bestemd voor evenementen en clubactiviteiten alsmede de verplichte afdrachten aan de KNLTB.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap van TCWW dient vóór 31 december te geschieden, dus voordat een nieuw verenigingsjaar aanvangt. De opzegging dient schriftelijk verstuurd te worden (per e-mail of brief) en gericht te worden aan de Ledenadministratie van TCWW, Van Hogenhoucklaan 35, 2596 TA, Den Haag (ledenadministratie@tennisclubww.nl).

De opzegging is pas rechtsgeldig wanneer deze formeel bevestigd is door TCWW. Binnen twee weken na opzegging stuurt de Ledenadministratie daartoe een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

Kosten tennislessen

De kosten van tennislessen via de Martin Verkerk Academy staan buiten de contributie van TCWW en wordt door de tennisschool rechtstreeks in rekening gebracht.